• Спедиция, логистика, транспорт
  Спедиция, логистика, транспорт „ВАЛДИ_ЕКО“ ЕООД предлага вътрешен и външен транспорт и Спедиторски услуги до всички населени места в България и Европа
 • Извозване на ненужни вещи от домовете
  Извозване на ненужни вещи от домовете Предлагаме извозване със БУС по заявка на всякакви суровини(хартия, найлон, пластмаса, стъкло)
 • Сметосъбиране и сметоизвозване
  Сметосъбиране и сметоизвозване Разделно събиране и изкупуване на вторични суровини, извозване на битови и строителни отпадъци от физически и юридически лица на територията на гр. София.
 • Изкупуване на отпадъци
  Изкупуване на отпадъци Xартиени опаковки /велпапе, офис хартия, смесена хартия, стари книги, списания, вестници, архиви. Пластмасови опаковки /найлон, стреч фолио, пластмасови бутилки, каси, туби, кофи. Стъкло /стъклени бутилки .
 • Контейнери за строителни отпадъци
  Контейнери за строителни отпадъци Извозването на строителни и ремонтни отпадъци се извършва с открити контейнери специално предназначени за събиране на строително – ремонтни отпадъци с различна вместимост (1,1 куб.м., 4 куб.м., 7 куб.м.) по заявка на клиента.
 • Снегопочистване и чистене на улици
  Снегопочистване и чистене на улици „ВАЛДИ_ЕКО“ ЕООД предлага също зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване.