Изкупуване на отпадъци от опаковки на хартия, пластмаса и стъкло

otpp
ВАЛДИ_ЕКО“ ЕООД изкупува следните отпадъци:

Отпадъци от хартиени опаковки /велпапе, офис хартия, смесена хартия, стари книги, списания, вестници, архиви и др.

Отпадъци от пластмасови опаковки /найлон, стреч фолио, пластмасови бутилки, каси, туби, кофи и др.

Отпадъци от стъкло /стъклени бутилки и др.

* Изкупуваната суровина трябва да е чиста – в нея не трябва да фигурират примеси от храни, битови отпадъци и други замърсители.

ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

    • изготвяне и внедряване на концептуални програми за разделно събиране и оползотворяване;
    • гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори;
    • обслужване по предварително установен график или на повикване с ден предизвестие;
    • безплатна доставка на съдове за разделно събиране със съответното обозначение;
    • измерване количествата с електронна везна на място;
    • извозване на закупените суровини за наша сметка;
    • заплащане до 7 дена след предоставяне на фактура.

ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ:

   • специалната услуга „от място“ – изкупуване на вторичните суровини от адреса, на който се намира клиентът, след направена предварителна заявка от негова страна поне ден по-рано;
   • извозване на суровините за наша сметка;
   • измерване с електронна везна на място;
   • заплащане на място.