Прадажби на едро

Предлагаме продажба на едро на :

   • Балирана хартия (ВПП)
   • РЕТ – материал
   • Балиран найлон
   • Твърда пластмаса
   • Весници на пачки
   • Хартия „ОФСЕТ“