Сметосъбиране, сметоизвозване и разделно събиране на отпадъците

Спедиция, логистика, транспорт

„ВАЛДИ_ЕКО“ ЕООД е лицензирана фирма, която предлага разделно събиране и изкупуване на вторични суровини, извозване на битови и строителни отпадъци от физически и юридически лица на територията на гр. София.
ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Имаме богат опит в обслужването на производствени предприятия, бизнес-сгради, учреждения, болници и частни клиенти.
ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

   • Гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори, както и еднократни поръчки;
   • Безплатна доставка на контейнери с различна вместимост (1,1 куб.м., 4 куб.м., 7 куб.м.) по заявка на клиента;
   • Обслужване по предварително установен график или на повикване с ден предизвестие;
   • Активно съдействие при изготвяне и подаване на документите, необходими пред Столична община за процедурата по „пряко договаряне“ и редуциране на такса смет;
   • Коректно и точно обслужване, конкурентни цени.